Sabtu, 02 November 2013

Mutiara Hikmah

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku." (QS. Asy Syu'ara:80)

“Tiada seorang mu’min yang ditimpa oleh lelah atau pe­nyakit, atau risau fikiran atau sedih hati, sampaipun jika terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan di­jadikan penebus dosanya oleh Allah” (HR. Bukhari-Muslim)

"Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya" (HR. Bukhari)

"Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah 'Azza wa Jalla" (HR. Muslim)